fbpx
  • 0932 799 660

  • wetoo.vn@gmail.com

Danh mục: Wetoo Food Review

Trang chủ Danh mục: Wetoo Food Review

12 Tháng Tư, 2019

Lẩu Bò Văn Lập 517 Thủ Đức – Bình dân nhưng không “bình thường”. WETOO Food Review

Mỗi người chúng ta – tôi, bạn, anh này, cô kia – đều có tín ngưỡng riêng để theo đuổi. Anh theo Công Giáo, nàng theo Bà La Môn, bạn theo phái cơm tấm, người ấy theo môn bún bò. Riêng với đội ngũ WETOO, chúng tôi có niềm đam mê mãnh liệt với bộ […]

  • admin

  • 0

  • 2548

Call Now Button